Společnost Úterních hostů

VZNIK   SPOLEČNOSTI   ÚTERNÍCH   HOSTŮ

Vznik klubu SKI FC ÚTERNÍ HOSTÉ lze oficiálně datovat na 29.listopad 1983, což byl den ustavující schůze klubu, konané kde jinde než v restauraci Na hrádku. Ovšem základ, jádro nebo chcete-li prvopočátek vzniku lze posunout do roku 1981. Tak tedy přenesme se do té doby a připomeňme si jak to všechno začalo.

Společným znakem zakládajících členů bylo studium na strojní fakultě ČVUT a pak také ubytování na Strahovských kolejích. Po absolvování školy a základní vojenské služby vzniklo jakési "vakuum" tj. období, kdy byl každý vtažen do pracovního procesu a na studentský život se jen vzpomínalo.

Setkání Vency Šilhana, Milana Vyhnálka a posléze i Ivoše Karabiny, kteří se rozhodli věnovat studiu jazyků, což vedlo k tomu, že si po konzultacích "došli na pivko", vedlo taktéž k pravidelným úterním setkáním bývalých studentů. Tyto seance se odehrávaly v různých podnicích města Prahy, ale jistá posloupnost tady přeci jen byla. Prvním místem byla restaurace "U Šumavy" a pak také vinárna "Split" a vinárna "U lišky Bystroušky". To všechno bylo v říjnu 1981 neboť od listopadu se těchto setkání už také zúčastňují další přátelé jako Marian Kamenický, Petr Pícha a Venca Pekař. V prosinci téhož roku se pak také objevují Honza Kropáč a Pavel Koniarik v té době ještě studenti. Od února 1982 jsou pak úterní setkání přemístěna do restaurace "Demínka" a účastníci těchto sezení jsou pak definitivně zavlečeni do společného dění. Náplň není již jen popovídání si a výměna zkušeností, ale začalo se společně chodit plavat do Podolí a během zimy se na úterních setkáních stále více domlouvají zájezdy a víkendové výpravy do hor. Tyto společné akce vedou k upevnění základního kádru a navíc se začínají objevovat další "nové tváře" Láďa Ryška, Venca Dolejší a další.

S příchodem jara roku 1982 se chlapci patrně rozpoměli na dobu, kdy před strahovskými kolejemi hrávali mezi sebou fotbálek a tak se místo srazů přesouvá na Strahov před kolej č.2. Zdejší asfalt se stává svědkem litých bojů a s orientací na fotbal se dále rozrůstá počet nově příchozích. Tím, že jsme se přestěhovali z centra města, mění se i místo dalšího posezení. Naším centrem se stává osvěžovna paní Libušky totiž hostinec Na hrádku.

V březnu 1983 opakují pak Venca Šilhan, Ivoš Karabina a Petr Pícha úspěšný týdení společný zájezd na hory (v roce 1982 to byl Špičák v Jizerských horách), je to opět Špičák, ale tentokrát na Šumavě, navíc se k nim přidává i Vláďa Ryška ( Baník ). No a právě tam na lyžařském vleku vymysleli Venca s Petrem název klubu, tenkrát vlastně jen určité společnosti, která tak dostala název "ÚTERNÍ HOSTÉ".

Během roku 1983 se opět rozšiřuje počet "úterních hostů" a nadále se upevňují a utužují vztahy. Velice úspěšnou akcí je třeba namátkou zájezd do Budapešti, který organizoval Venca Bejček. Na podzim roku 1983 pak uzrává doba k oficiálnímu založení klubu. Napomáhá tomu i to, že jsme se rozhodli hrát organizzovanou soutěž v malé kopané tzv. "Hanspaulskou ligu", což vyžaduje už náročnější organizaci. A tak dochází k ustavující schůzi a vzniká "Statut klubu". Během zimní přestávky poctivě trénujeme v tělocvičnách, nejprve s klasickým fotbalovým míčem později s tzv. líným míčem. Naše mužstvo se však stále rozrůstá, k registraci pak předkládáme úctyhodný počet registračních průkazů - jednadvacet.

A tady již končí zpráva o založení a vzniku klubu. O dalších osudech klubu SKI FC Úterní hosté a společenství, které "Úterní hosté" představují, se dočtete na stránkách (zatím) čtyřdílné kroniky a nejnovější historii pak také na našich internetových stránkách. A zbývá nám všem věrným členům klubu si přát, aby "stránek" popsaných historií klubu bylo opravdu mnoho.

/2P/

STATUT KLUBU  SKI FC ÚTERNÍ HOSTÉ

( PROHLÁŠENÍ )

1. Klub slouží k využívání volného času všech jeho členů a jejich přátel.

2. Prohlašuji, že budu vždy a za všech okolností ( dle svých možností ) hájit zájmy klubu a tím samozřejmě i všech ostatních členů tohoto společenství.

3. Členství v tomto klubu je dobrovolné, ale je mou osobní ctí dodržovat zásady, které obsahuje toto prohlášení.

4. Budu se snažit vykonat maximum pro slávu a věhlas svého klubu a to jak na poli sportovním, tak i společenském.

5. Účast na společných srazech a sezeních považuji za dobrovolnou, ovšem případnou neúčast včas ohlásím prostřednictvím člena jiného.

6. Účast na sportovních utkáních ligy, ke kterým jsem nominován, považuji za samozřejmou.

7. Při hlasování se podřídím rozhodnutím většiny.

8. Vklad do společného fondu ( fondovné ) zaplatím vždy do 15 dne v měsíci.

9. Udělám vše pro to, abych se nestal pouze pasivním členem klubu.

10. Vyvolávat rozpory mezi členy a zbytečné hádky mě nikdy nenapadne.

11. Se společným majetkem klubu hodlám zacházet s největší péčí a případné ztráty a škody uhradím.

12. Úkoly a funkce v klubu budu vykonávat svědomitě a čestně.

13. Členství ve SKI FC Úterní hosté si velice vážím !

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.